ကရင္လူငယ္ေတြ ပညာေရး ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံခံေနရ

February 24th, 2017|0 Comments

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ ရက္ (RFA) ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္က ဒုကၡသည္စခန္းေတြမွာ

နယ္စပ္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားရွိ ပညာေရးစနစ္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ KSNG ေျပာဆို

February 24th, 2017|0 Comments

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ (KIC) ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ နယ္စပ္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးခိုလံႈခဲ့ရၿပီး

မီဒီယာအေရးတြင္အၾကံၿပဳခြင့္ရွိေသာ – “အသိအမွတ္အၿပဳမခံရေသာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊မနက္ၿဖန္၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္တကြ၊ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကေသာလူငယ္တို႔၏ရင္ဖြင့္သံမ်ားကိုၿမွင့္တင္ေပးၿခင္း ”ေခါင္းစဥ္ၿဖင့္မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ကိုတင္ဆက္ၿပသၿခင္း။

February 21st, 2017|Comments Off on မီဒီယာအေရးတြင္အၾကံၿပဳခြင့္ရွိေသာ – “အသိအမွတ္အၿပဳမခံရေသာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊မနက္ၿဖန္၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္တကြ၊ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကေသာလူငယ္တို႔၏ရင္ဖြင့္သံမ်ားကိုၿမွင့္တင္ေပးၿခင္း ”ေခါင္းစဥ္ၿဖင့္မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ကိုတင္ဆက္ၿပသၿခင္း။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ၂၂ရက္၊၂၀၁၇ခုႏွစ္  ေဖေဖာ္ဝါရီလ၂၂ရက္၊၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္၊ဘားမားလင့္ခ္ (Burma Link) ကရင္ေက်ာင္းသားကြန္ရက္အဖြဲ႔ (Karen Student

ဒုတိယအႀကိမ္ ကရင္အမ်ဳိးသမီး ႏီွးေႏွာဖလွယ္ပဲြ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

February 9th, 2017|0 Comments

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ 6 ရက္ ကရင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအ႐ံုး(KWO)က ဦးေဆာင္သည့္

မည္သည့္အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားသည္ ဦးကိုနီလုပ္ၾကံခံရမူကို ေပၚေပါက္ေစသနည္း။

February 6th, 2017|0 Comments

၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္(LAN) ဦးကိုနီမူခင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္(၂) လူ႕အခြင့္အေရးအား ဥပေဒစိုးမိုးေရးျဖင့္

Latest Posts အားလံုး

ဘဝအေတြ႔အၾကံဳ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴ း

ကၽြန္ေတာ္တို႔ Burma Link အဖြဲ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ လူမ်ဳိးမ်ားျဖင့္ တရားဝင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အက်ဳိးအျမတ္မယူသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း မ်ဳိးစံုမွ လာခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အထဲမွ တခ်ိဳ႕သည္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး တခ်ိဳ႕မွာ အေနာက္ႏိုင္ငံအသိုင္းအဝိုင္းမွ ေမြးဖြား ပညာသင္ယူ ၾကီးျပင္းခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးတြင္ ျပည္သူလူထု၏ အသံမ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးမႈသည္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ၾကပါသည္။

အေၾကာင္းစံုသို႔

ထိပ္ဆံုး စလိုက္ဒါ နံပါတ္ ၁ ဓါတ္ပံု – Feliz Solomon; ထိပ္ဆံုး စလုုိက္ဒါ နံပါတ္ ၂ ဓါတ္ပံု – CiSmith Photography